Leksands Medeltidsmarknad
GDPR

PERSONUPPGIFTSHANTERING - GDPR


Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss.

För att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina uppgifter vill vi berätta för dig vad som gäller.


VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter)
kan kopplas till dig. Till exempel namn, bild, personnummer, eller IP-adress.


VILKA UPPGIFTER HANTERAR VI OM DIG OCH VARFÖR?
De uppgifter som kan finnas hos oss är företgasnamn, namn, personnummer, organisationsnummer,
e-post, mobilnummer och hemsida.
Vi hanterar dina personuppgifter för att: 

  • administrera er medverkan på marknaden.
  • kunna ge bra service vid återkomamnde kontakt.
  • kunna erbjuda försäljningsplats på nästkommande års marknad.


HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Dina uppgifter sparas två år efter din medverkan på marknaden.


TILL VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut vissa uppgifter till eventuella samarbetspartners (som t.ex. Leksand Strand som sköter Gästabudet).Vill du bli borttagen från vårt kundregister så meddelar du oss på info@leksandsmedeltid.se

VÅRA VÄLGÖRARE

KONTAKTA OSS


LEKSANDS MEDELTIDSMARKNAD

Hembygdsgårdarna, Leksand

info@leksandsmedeltid.se